Αντλίες Ανοξείδωτες Rover

 • Συνιστάται ιδιαίτερα για τη μετάγγιση ή τη μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: κρασί, μούστος, γάλα, ξύδι, αλμυρό και υφάλμυρο νερό, λάδι, με ιξώδες που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις βαθμούς ENGLER ή τους τριάντα βαθμούς CENTISTORES.
  ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ   hp ΣΤΡΟΦΕΣ rpm ΣΤΟΜΙΑ Φ ΠΑΡΟΧΗ max lt/h ΑΠΟΔΟΣΗ max m ΒΑΡΟΣ Kgr
   NOVAX 10M OIL 0,4 2.850 10 420 10 4,0
   NOVAX 20M 0,5 2.850 20 1.700 25 5,0
   NOVAX25M 0,6 1.450 25 2.400 12 6,0
   NOVAX 30M 1.0 1.450 30 5.000 15 10,0
   NOVAX 30CE 1,0 2.800 30 4.500 20 10,0