Ηλεκτρονικός πιεσοστάτης ALKO Hydrocontrol

  • Αντικαθιστά το παραδοσιακό σύστημα πιεζοστάτη δοχείου.
  • Ρυθμίζει αυτόματα την εκκίνηση μονοφασικών αντλίων με ισχύ εώς 2hp